All for Joomla All for Webmasters

Bilgi Şöleni Konuları

ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BİLGİ ŞÖLENİ

(12-14 MAYIS 2017)

 

BİLGİ ŞÖLENİ KONU BAŞLIKLARI

 • Yaşam Boyu Öğrenme İçin Strateji ve İlkeler
 • Yaşam Boyu Öğrenmenin İşlevleri
 • Yaşam Boyu Öğrenme, Küreselleşme ve Eğitim
 • Yaşam Boyu Öğrenen Bireylerin Özellikleri
 • Yaşam Boyu Öğrenme Programları
 • Eğitim Yöneticilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
 • Üniversitelerin Yaşam Boyu Öğrenmedeki Yeri
 • Üniversitelerin Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Verdiği Hizmetler
 • Üniversitelerdeki Yaşam Boyu Öğrenme Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
 • Bilgi Çağında Üniversite, Kariyer Geliştirme ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme Bağlamında Öğretmen Teknoloji Bağımlılığı Ve Yaşama Yansımaları
 • Yaşam Boyu Öğrenme Ve Eğitim Programlarının Hedeflediği Birey
 • Bilgi Toplumu Ve Yaşam Boyu Öğrenme İhtiyacı
 • Yaşam Boyu Öğrenme Yolları
 • Türk Eğitim Sisteminde Yaşam Boyu Öğrenme
 • Türkiye’de Yaşam Boyu Eğitim Politikaları
 • Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Yaşam Boyu Eğitim Politikaları
 • Avrupa Birliği’nde Yaşam Boyu Öğrenme
 • Avrupa Birliği'nin Yaşam Boyu Öğrenme Stratejileri 
 • Avrupa Birliği ve Türkiye'de Yaşam Boyu Öğrenme Politikaları Ve İstihdam İlişkisi
 • Toplumsal Kurumların Yaşam Boyu Öğrenmeye Katkıları
 • Yaşam Boyu Öğrenme Kültürü
 • Yaşam Boyu Öğrenmede Kütüphanelerin Rolü
 • Yaşam Boyu Öğrenme Ve Öğretmen Yetiştirme
 • Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikleri
 • Yaşam Boyu Öğrenmeye Yönelik Toplumsal Algı
 • Türkiye’de Gençlerin ve Yetişkinlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
 • Eğitim Programlarının Yaşam Boyu Öğrenme Temelinde Yeniden Yapılandırılması
 • Yaşam Boyu Öğrenmenin Desteklenmesine Yönelik Faaliyetler
 • Bir İstihdam Politikası Aracı Olarak Yaşam Boyu Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 • Yaşam Boyu Öğrenmede Koordinasyon, İş Birliği ve Hukuki Düzenlemeler